Žindymas pasaulyje. Situacijos Lietuvoje tyrimas

 
paveiksliukas VšĮ „PPADŽIŲ PRADŽIA“ išreiškė norą ir gavo įgaliojimus dalyvauti pasauliniame žindymo situacijos tyrime „World Breatsfeeding Trends initiative“ ( WBTi) .

dsc_09072016 m. spalio 18-21 dienomis Portugalijoje vyko Europos IBFAN grupių mokymai, kaip atlikti žindymo situacijos analizę, naudojant WBTi priemones. Mokymuose dalyvavo VšĮ „Pradžių pradžia“ atstovė Daiva Šniukaitė ir LR Sveikatos apsaugos ministerijos Visuomenės sveikatos departamento Mitybos ir fizinio aktyvumo skyriaus vyriausioji specialistė Ieva Gudanavičienė. Mokymosi dalyvavo IBFAN grupių atstovės iš Portugalijos, Prancūzijos, Albanijos, Moldovos, Makedonijos, Ispanijos.

Žindymo situacijos pasaulyje tyrimo iniciatyva (ang.World breastfeeding trends inicaitive(WBTi) tai nauja IBFAN inicijuota programa, kurios tikslas įvertinti kūdikių ir mažų vaikų žindymo paplitimą ir palyginti Pasaulio kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategijos pasiekimus nacionaliniu lygiu. WBTi parengta taip, kad padėtų šalims įvertinti programų ir politikos, saugančios, skatinančios ir remiančios optimalią kūdikių ir mažų vaikų mitybą, stipriąsias ir silpnąsias vietas.

Laukiami iniciatyvos rezultatai

  • Suteiks informaciją vyriausybėms ir kitoms agentūroms, jų tarptautiniams partneriams, kaip užpildyti kūdikių ir mažų vaikų mitybos politikos ir praktikos spragas.
  • Pateiks įrodymų IBFAN grupėms, raginant dėti didesnes pastangas ir skirti lėšų skatinant ankstyvą ir išimtinį žindymą valstybėse ir regionuose.
  • Prisidės įgyvendinant Tūkstantmečio plėtros 4 ir 5 tikslus ir mažinant jaunesnių nei penkerių metų vaikų mirtingumą ir gerinant moterų sveikatą.

Apie iniciatyvą

Tai aktyvi iniciatyva. Šia iniciatyva, vengiant interesų konflikto, siekiama vienam tikslui sutelkti suinteresuotas šalis, įstaigas – valstybines ir nevyriausybines organizacijas – kurios dirba kūdikių ir mažų vaikų mitybos srityje. Visi iniciatyvos dalyviai yra aktyvūs, nes renka informaciją, analizuoja radinius, nustato spragas ir pagal rezultatus imasi veiksmų.
Viso proceso metu, dalyviai tobulina bendradarbiavimo įgūdžius, tyrimo techniką ir stebėsenos bei atsiskaitymo metodus.

Ši iniciatyva stimuliuoja veiksmus, tai ne vien tik duomenų rinkimas. Informacija nėra vertinga, jei nėra strategijos kaip juos panaudoti pokyčiams ir situacijos gerinimui.

Ši iniciatyva skatina tyrinėti, domėtis, klausti ir nustatyti, kodėl pasiekiama ar nepasiekiama optimalaus žindymo paplitimo. Situacijos ištyrimą atlieka vietiniai žmonės, o ne išoriniai tyrėjai. Tai garantuoja išsamesnę analizę ir skatina daryti pakeitimus.

Šalies situacija bus vertinama pagal 15 indikatorių, kurių kiekvienas specifiškai reikšmingas.

1-10 indikatoriai apima kūdikių ir mažų vaikų mitybos politiką ir programas.

1. Nacionalinė politika, programos ir koordinavimas
2. Naujagimiui draugiška priežiūra ir Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva (dešimt žingsnelių link sėkmingo žindymo)
3. Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso įgyvendinimas
4. Motinystės apsauga
5. Sveikatos apsauga ir mityba (remianti žindymą ir kūdikių ir mažų vaikų mitybą)
6. Motinų rėmimas ir nėščiųjų ir žindyvių bendruomeninė parama
7. Informacijos sklaida ir mokymas
8. Kūdikių mityba ir ŽIV
9. Kūdikių mityba ekstremalių situacijų atvejais
10. Stebėsenos ir vertinimo sistema

11-15 indikatoriai apima kūdikių ir mažų vaikų maitinimo praktiką.

11. Ankstyvas žindymo iniciavimas
12. Išimtinis žindymas per pirmus 6 mėnesius
13. Žindymo trukmės mediana
14. Maitinimo iš buteliuko bet kokiu maistu paplitimas
15. Papildomas maitinimas.

Surinkti duomenys bus patalpinti į specialiai sukurtą WBTi informacinę sistemą internete. Sistemoje suvesti situacijos duomenys bus surikiuoti ir jiems priskiriama viena iš spalvų: raudona, geltona, mėlyna ir žalia, priklausomai nuo surinktų balų skaičiaus. Žalia spalva atspindi žindymui palankiausią situaciją. Sistema sukuria vaizdinius žemėlapius ar grafikus, kuriuos bus galima naudoti pristatant duomenis nacionaliniu, regioniniu ar tarptautiniu lygiu.

Tarptautinis poveikio kūdikių mitybai tinklas (IBFAN) vienija daugiau nei 273 visuomenės interesų grupių 168 šalyse. Jos dirba visame pasaulyje, kad saugotų kūdikių ir mažų vaikų gyvybes, bendromis pastangomis įgyvendina naujas vaikų maitinimo praktikas įvairiuose lygiuose. IBFAN siekia užtikrinti kūdikių, mažų vaikų, motinų sveikatą bei gerovę ir saugo, skatina ir remia optimalią jų mitybą. IBFAN siekia pilno Motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso ir jį lydinčių Pasaulio Sveikatos Asamblėjų rezoliucijų įgyvendinimo.IBFAN veikia 8 regioniniuose biuruose.

IBFAN Asia veikla koordinuojama iš regioninio biuro Delyje, Indijoje.

Iš kairės į dešinę: IBFAN Asia vadovas dr. Arun Gupta, Daiva Šniukaitė, Ieva Gudanavičienė ir dr.Shoba Suri, politikos ir programų koordinatorė BPNI/IBFAN Asia

Iš kairės į dešinę: IBFAN Asia vadovas dr. Arun Gupta, Daiva Šniukaitė, Ieva Gudanavičienė ir dr.Shoba Suri, politikos ir programų koordinatorė BPNI/IBFAN Asia.

Būtent IBFAN Asia sukūrė WBTi sistemą stebėti ir vertinti „Pasaulio kūdikių ir mažų vaikų mitybos gerinimo strategiją“, naudojant internetinio tinklo priemones. Šia iniciatyva siekiama stiprinti ir skatinti kūdikių žindymą visame pasaulyje.

Situacijos tyrimo priemonė aiškiai nurodys trūkumus, kad vyriausybės, donorai, bendradarbiaujančios organizacijos, Jungtinių Tautų agentūros galėtų sutelkti išteklius jiems pašalinti. Tai padės nevyriausybinėms organizacijoms atrasti tikslines sritis ir į jas nukreipti savo veiklą.
WBTi yra integruota projekto “Global Breastfeeding Initiative for Child Survival”  dalis. Norvegijos vadovaujama programa „Pasaulio kampanija už tūkstantmečio plėtros tikslus“(Tūkstantmečio plėtra), pristatyta 2007 rugsėjo mėnesį, suteikia galimybes sutelkti dėmesį į žindymą. WBTi pasitarnaus kaip padidinamasis stiklas, parodantis politikos ir programų spragas nacionaliniu lygiu, o žindymą remiančios organizacijos IBFAN ir WABA inicijuos veiksmus, kad pašalintų trūkumus.

Vienas atsakymas temoje “Žindymas pasaulyje. Situacijos Lietuvoje tyrimas”

  1. arun Gupta
    2017-01-03 at 11:18 #

    Many thanks for putting this up , so wonderful work Daiva. very impressive and congratulations !!
    Arun

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių