Nėščiųjų, žindančių ir vaikus auginančių mamų teisės

Darbo kodeksas

132 straipsnis. Garantijos nėščioms moterims ir darbuotojams, auginantiems vaikus
146 straipsnis. Ne visas darbo laikas
150 straipsnis. Viršvalandinių darbų apribojimas
154 straipsnis. Darbas naktį
155 straipsnis. Budėjimas
161 straipsnis. Savaitės nepertraukiamasis poilsis
162 straipsnis. Švenčių dienos
169 straipsnis. Kasmetinių atostogų suteikimo tvarka
184 straipsnis. Nemokamų atostogų suteikimo tvarka
220 straipsnis. Garantijos ir kompensacijos tarnybinių komandiruočių atveju
278 straipsnis. Motinystės sauga

Valstybės tarnybos įstatymas

22 straipsnis. Valstybės tarnautojų tarnybinės veiklos vertinimas
30/1 straipsnis. Tarnybinę atsakomybę lengvinančios ir sunkinančios aplinkybės
35 straipsnis. Valstybės tarnautojų atostogos
42 straipsnis. Tarnybos stažas
43 straipsnis. Kitos garantijos
44 straipsnis. Valstybės tarnautojų atleidimas iš pareigų

Civilinis kodeksas

6.578 straipsnis. (Nuomos) Sutarties šalys
6.578 straipsnis. Gyvenamosios patalpos nuomotojo pareigos

Ligos ir motinystės socialinio draudimo įstatymas

Sveikatos draudimo įstatymas

6 straipsnis. Draudžiamieji ir apdraustieji privalomuoju sveikatos draudimu

Parengta pagal:

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=169334

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=483989

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=471047&p_tr2=2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=478640&p_tr2=2

http://www3.lrs.lt/pls/inter3/dokpaieska.showdoc_l?p_id=470395&p_tr2=2

http://sodra.lt/lt/pasalpos/informacija-gyventojams/noriu-gauti-motinystes-arba-tevystes-pasalpa

http://www.socmin.lt/lt/socialinis-draudimas/socialinio-draudimo-ismokos/vsd-pasalpos/motinystes-pasalpa.html

http://www.socmin.lt/lt/socialinis-draudimas/socialinio-draudimo-ismokos/vsd-pasalpos/motinystes-tevystes-pasalpa.html

http://www.socmin.lt/lt/socialinis-draudimas/socialinio-draudimo-ismokos/vsd-pasalpos/tevystes-pasalpa.html

Komentarų nėra

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių