Lygios teisės – lygios galimybės

Tarptautinė Moterų diena

Pranešimas spaudai

2010 m. kovo 4 d.

LYGIOS TEISĖS, LYGIOS GALIMYBĖS:

PAŽANGA VISIEMS

Visi žmonės turi teises – tokias pačias teises turi moterys ir mergaitės. Lygių teisių ir galimybių siekimas moterims ir mergaitėms – svarbus WABA (the WorldAlliance for Breastfeeding Action – Pasaulio aljansas už žindymą) tikslas siekiant apsaugoti, skatinti ir remti žindymą visame pasaulyje. Nelygybė tarp lyčių sprendžiant ekonominės atsakomybės pasidalijimą, nelygios galimybės įsigyjant kapitalą, žemę, išteklius ir diskriminacija darbo rinkoje, žalojančios tradicijos ir įprastinė ankstyvos santuokos praktika vis dar varžo moterų ekonomines ir socialines galimybes ir didina skurdą. Moterys praranda lygias galimybes, kai joms mokamas mažesnis atlygis nei vyrams už tą patį ar panašų darbą; kai joms nesudaromos galimybės mokytis ir gauti geriau apmokamą darbą, kai nenorima paaukštinti jų pareigų ir nesuteikiamas laiko vaikų priežiūrai ir šeimai.

Dar daugiau, nepaisant įvairių valstybių pastangų ir naujų tarptautinių įstatymų, lyčių diskriminacija tebeegzistuoja šeimose, socialiniame, kultūriniame, politiniame ir ekonominiame gyvenime.

WABA kviečia keisti politiką – keisti įprastinius socialinius moterų ir vyrų vaidmenis, siekiant vienodžiau paskirstyti atsakomybę šeimoje.

Esminis stabdis lygioms galimybėms darbe – tai skirtumas vaidmenų, kuriuos visuomenė priskiria vyrams ir moterims, nes visa vaikų ir namų priežiūros atsakomybė tenka moteriai. Be to, daugumos moterų karjera sustabdoma susilaukus vaiko. Darbo vietos politika – žodžiai, kuriais dažniausiai išreiškiamas įsipareigojimas užtikrinti lygias darbo galimybes – negali garantuoti moteriai jos teisių (pvz., apmokamos motinystės atostogos), nes nesudaromos sąlygos ir nesiimama iniciatyvos įgyvendinti šią politiką praktiškai.

Nešališka darbo vietos kultūra, kuri būtų naudinga visiems darbuotojams, turi skatinti moterį siekti aukštesnių pareigų, aktyviai remti „šeimai draugišką“ aplinką darbe tiek moterims, tiek vyrams ir sudaryti sąlygas dirbti nevisą darbo laiką ar dalintis darbu. Tėvai turi būti skatinami priimti tėvystę ir naudotis tėvystės atostogomis ir abu tėvai turi turėti galimybes rūpintis vaikais vienodomis sąlygomis.

Tokios teisingos priemonės padėtų abiems – moteriai ir vyrui – derinti šeimą ir darbą ir užtikrintų moterų galimybes dirbti ir sveikesnes šeimas.

Pagal tarptautines konvencijas, žindyti savo vaiką yra kiekvienos moters teisė ir natūrali kievieno kūdikio teisė į tinkamą maitinimą ir aukščiausią sveikatos standartą. Pasaulio mastu vienas ryškiausių lyčių diskriminavimo požymių yra tai, kad moteris neproporcingai apkraunama rūpinimosi šeima ir vaikais atsakomybe. Žindymas yra svarbi vaiko priežiūros dalis, išsiskirianti tuo, kad ją gali atlikti tik moteris. Ekonominė nauda, kurią užtikrina moteris žindydama kūdikį, dažniausiai nepastebima ir nevertinama; tonos moterų pieno, kurį jos suteikia savo vaikams neįskaičiuojamos į BVP.

WABA nuomone, darbo pasidalijimas lyčių teisingumo principu, turi pripažinti išskirtinę maitinančių moterų svarbą vaikui ir užtikrinti sąlygas, kad būtų galima derinti žindymą ir darbą. O tėvai turėtų prisiimti didesnę atsakomybę už kitą vaikų priežiūrą.

Taip būtų pripažintas žindymas ir lyčių lygybė bei remiama evoliucija.

WABA pritaria bendrai moterų rėmėjų pozicijai, kad reprodukcija, vaikų maitinimas ir rūpinimasis šeima (socialiai ir ekonomiškai) turi būti tinkamai vertinami ir atitinkamai visumenės remiami.

Specifinė parama gali būti užtikrinta įstatymais, socialinėmis lygybės užtikrinimo priemonėmis, tokiomis kaip mokamos motinystės atostogos; šeimos ir bendruomnės parama. Taip pat labai svarbi priemonė būtų teigiamos nuostatos.

1 Žindymas yra neįkainojamas maistas vaikams, ne tik užtikrinantis sveiką augimą ir vystymąsi, bet ir padedantis išgyventi. Maitinimas ir vaikų auklėjimas yra reikšmingas nacionalinei sveikatai ir tautos ateičiai.

Komentarų nėra

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių