Tarptautinei Vaikų gynimo dienai

Lietuva 1995 m. liepos mėn. 3 d. ratifikavo Jungtinių Tautų vaiko teisių konvenciją, kurios 24 straipsnis skelbia, jog:
  • Valstybės   dalyvės  pripažįsta  vaiko  teisę  naudotis tobuliausiomis sveikatos  sistemos paslaugomis ir ligų gydymo bei sveikatos atstatymo  priemonėmis. Valstybės dalyvės rūpinasi, kad nė vienam  vaikui nebūtų atimta teisė naudotis tokiomis sveikatos apsaugos sistemos paslaugomis.
  • Valstybės  dalyvės siekia visiškai įgyvendinti šią teisę ir imasi priemonių, leidžiančių: [...] d) teikti  motinoms reikalingas sveikatos apsaugos paslaugas ikigimdyminiu ir pogimdyminiu laikotarpiu; e) informuoti  visus visuomenės sluoksnius, ypač  tėvus  ir vaikus,  apie   vaikų  sveikatą   ir  mitybą,  maitinimo  krūtimi privalumus, [...] taip  pat  sudaryti galimybę jiems lavintis ir tokiomis žiniomis pasinaudoti; f) plėtoti švietimą ir paslaugas sveikatos priežiūros, tėvų konsultavimo ir šeimos planavimo srityje;
  • Valstybės dalyvės imasi visų veiksmingų ir reikiamų priemonių įprastinei praktikai, darančiai neigiamą poveikį vaikų sveikatai, panaikinti.
  • Valstybės dalyvės įsipareigoja skatinti ir plėtoti tarptautinį bendradarbiavimą siekdamos laipsniškai įgyvendinti šiame straipsnyje pripažintą teisę.
Paminėdama Tarptautinę Vaikų gynimo dieną Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija kreipiasi į sveikatos priežiūros specialistus, visuomenės narius:

Kreipimasis į sveikatos priežiūros specialistus, visuomenės narius

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISĖS AKTŲ PAŽEIDIMŲ

2015-06-01

Vilnius

Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija (toliau LLŽKA) atkreipia dėmesį į grubius LR įstatymų pažeidimus Lietuvos gydymo ir sveikatos priežiūros įstaigose. Toliau šiame dokumente pateikiama informacija apie pažeidžiamus teisės aktus, aprašomi pažeidimai ir pridedami pažeidimus įrodantys pavyzdžiai. Šio dokumento pagrindu bus kreiptasi į Sveikatos apsaugos ministeriją ir kitas LR institucijas reikalaujant užtikrinti galiojančių LR teisės aktų vykdymą ir imtis priemonių prieš juos pažeidžiančias sveikatos priežiūros įstaigas, motinos pakaitalų ir dirbtinio maitinimo priemonių gamintojus ir platintojus.

LLŽKA pastebėti šių teisės aktų ir jų nuostatų pažeidimai:

  1. 2013 m. liepos 22 d. LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas Nr. V-716 „Dėl informacijos apie motinos pieno pakaitalus ir dirbtiniam maitinimui naudojamas priemones teikimo reikalavimų“ (toliau – LR sveikatos apsaugos ministro įsakymas);
  2. Pasaulio sveikatos asamblėjos patvirtinto Tarptautinio motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodekso (toliau Kodeksas) (rezoliucija WHA34.22) 6,7,8 straipsniai.

Draudžiama reklama sveikatos priežiūros įstaigose. Pieno mišinių ir dirbtiniam maitinimui naudojamų priemonių reklama draudžiama visose sveikatos priežiūros įstaigose. Tačiau Lietuvos sveikatos priežiūros įstaigose motinoms ir darbuotojams pateikiama vaizdinė medžiaga, reklamuojanti dirbtinius motinos pieno pakaitalus, taip pat dalinamos dirbtiniam maitinimui skirtos ir kitos su žindymu nesuderinamos priemonės, skatinančios jų vartojimą. Ypatingai grubus LR sveikatos ministro įsakymo ir Kodekso pažeidimas vykdomas tuomet, kai motinos pieno pakaitalų ar dirbtiniam maitinimui skirtų gaminių gamintojai ir platintojai veda kursus nėščiosioms ir žindyvėms, kūdikių ar mažų vaikų motinoms. Pažeidimo pavyzdys Priede Nr. 1

Priedas Nr 1

Priedas Nr 1

Sveikatos priežiūros specialistų mokymą remia pieno mišinių ir/arba dirbtinio maitinimo priemonių platintojai. Kodekso reglamentuotus produktus platinančios kompanijos aktyviai veikia Lietuvos sveikatos sistemoje: organizuoja, tiesiogiai remia specialistų mokymą, skaito pranešimus sveikatos priežiūros specialistams skirtose konferencijose. Ypatingai šiurkštus LR sveikatos apsaugos ministro įsakymo pažeidimas vykdomas konferencijose, skirtose akušeriams ir neonatologams, kurie rūpinasi ir itin pažeidžiama grupe – neišnešiotais naujagimiais, ignoruojant tai, jog normaliam jų vystymuisi maitinimas motinos pienu yra gyvybiškai svarbus. Pažeidimo pavyzdys Priede Nr. 2

Priedas Nr 2

Priedas Nr 2

Sveikatos priežiūros įstaigų, profesinių organizacijų ir universitetinių mokymo įstaigų vadovai siekia paramos ir/arba priima paramą iš dirbtinio maitinimo priemonių platintojų. Toks bendradarbiavimas nesuderinamas su tuo, jog sveikatos priežiūros sektoriaus įstaigų vadovaiyra tiesiogiai atsakingi už LR teisės aktų laikymąsi bei sveikatos politikos tikslų įgyvendinimą, dirbančių bei besimokančiųjų būsimųjų sveikatos priežiūros specialistų profesinės moralės ir etikos formavimą ir ugdymą. Pažeidimo pavyzdys Priede Nr. 3

Priedas Nr 3

Priedas Nr 3

Primename, jog Lietuvoje aktyviai įgyvendinama Naujagimiui palankios ligoninės iniciatyva, kurios vienas kertinių reikalavimų – nepriimti paramos iš pieno mišinių ir kitų dirbtiniam maitinimui skirtų produktų gamintojų ir platintojų, nenaudoti buteliukų, čiulptukų ir žindukų, o įstaigų reikmėms pirkti pieno mišinius ne mažesne nei rinkos kaina.  Todėl LLŽKA atkreipia dėmesį, jog yra rimtas teisinis pagrindas Lietuvai laikytis Kodekso reikalavimų ir jokiais (tiesioginiais ir netiesioginiais) būdais neskatinti dirbtinio kūdikių maitinimo pieno mišiniais.

Daugiau informacijos apie Tarptautinį motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksą ir jo teisinį taikymą Lietuvoje: http://www.lalak.lt/SAM-ministro-isakymas-del-pieno-misiniu-reklamos-NPL

Lietuvos laktacijos ir žindymo konsultantų asociacija

www.lalak.lt

info@lalak.lt

 LLŽKA laikosi IBCLC profesinio kodekso ir nėra susaistyta jokiais finansiniais ar kitais įsipareigojimais su pieno mišinių ir dirbtinio kūdikių maitinimo priemonių gamintojais, firmų atstovais ar platintojais.

Komentarų nėra

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių