2009 metų Pasaulio žindymo savaitės tema

Pasaulio žindymo savaitė minima kiekvienais metais pirmąją rugpjūčio savaitę.

Mes prisijungiame prie šių metų Pasaulio žindymo svaitės renginių, organizuodami “Pradžių pradžios” stovyklą.

2009 metų Pasaulio žindymo savaitės tema:

Žindymas – gyvybę saugantis atsakas. Ar Jūs pasirengę?

2009 metų Pasaulio žindymo savaitės tikslai

  • Atkreipti dėmesį į žindymo reikšmę kritinėse situacijose.
  • Akcentuoti žindymo paramą ir apsaugą prieš ir kritinių situacijų, nelaimių atvejais.
  • Informuoti motinas, žindymo rėmėjus, bendruomenes, sveikatos priežiūros profesionalus, vyriausybes,
  • pagalbos organizacijas, donorus ir žiniasklaidą apie tai, kaip jie gali aktyviai remti žindymą prieš ir atsirandant
  • kritinėms situacijoms bei jų metu.
  • Susitelkti ir brandinti bendradarbiavimą ir ryšius tarp žindymą išmanančių specialistų ir tų, kurie atsakingi už pagalbą ir nelaimių likvidavimą.

Kūdikių ir mažų vaikų žindymas kritinėse situacijose

Kritiniai atvejai – tai neįprastos ir ekstremalios situacijos, kuomet iškyla pavojus žmonių sveikatai ir išgyvenimui. Žindant kritiniais atvejais, pirmiausia siekiama apsaugoti ir remti saugų ir tinkamą naujagimių ir mažų vaikų mitybą. Tokiais atvejais veikla apima ir pasirengimą netikėtiems įvykiams, ir savalaikį bei tinkamą humanitarinį atsaką nelaimės vietoje – kad būtų išsaugota naujagimių ir mažų vaikų sveikata, vystymasis ir augimas.

Kodėl tai svarbu?

Motinos pienas yra vienintelis saugus ir patikimas maistas kūdikiams, lengvai prieinamas, užtikrinantis aktyvią apsaugą nuo ligų ir užtikrinantis vaikui šilumą ir saugumą būnant su mama. Saugant, skatinant ir remiant ankstyvą žindymo pradžia ir išimtinį žindymą iki 6 mėnesių, tęsiant žindymą, primaitinant kūdikį tinkamu ir saugiu maistu iki dviejų metų amžiaus ar ilgiau, suteikiama optimali apsauga apsunkintomis sąlygomis.

Žindymas kaip skydas apsaugo kūdikius nelaimių atvejais

Niekas nėra apsaugotas nuo nelaimių. Jos gali atsitikti bet kuriame pasaulio krašte. Nelaimės sugriauna tai, kas yra ”normalu”, priversdami besirūpinančius kovoti su išlikimu, o vaikams iškyla netinkamos mitybos, ligų ir mirties rizika. Kokia bebūtų nelaimės priežastis – žemės drebėjimas ar karinis konfliktas, potvynis ar gripo pandemija – visais atvejais žindymas išsaugo gyvybes.

Vaikai yra labiausiai pažeidžiama grupė ekstremaliais atvejais – vaikų mirtingumas gali padidėti nuo 2 iki 70 kartų dėl viduriavimų, kvėpavimo takų ligų ar netinkamos mitybos.

Žindymas – gyvenimą išsauganti priemonė – svarbiausias kūdikiams. Net nesant kritinei situacijai, žindomi kūdikiai iki 2 mėnesių amžiaus miršta du kartus rečiau. Žindymo privalumai yra universalūs – tačiau daug reikšmingesni pažeidžiančioj aplinkoj: dėl netinkamo žindymo 1.4 milijono vaikų jaunesnių nei penkerių metų amžiaus miršta mažas pajamas turinčiose šalyse ir vietovėse visame pasaulyje. Šiems vaikams žindymas yra pirmutinė gyvenimą išsauganti priemonė: 13 proc. Jaunesnių nei penkerių metų vaikų gyvenimus galima išsaugoti, jei jie būtų tinkamai žindomi iki vienerių metų amžiaus. (Jones et al. How many child deaths can we prevent this year? Lancet 2003; 362: 65–71.)

Galima išvengti penktadalio naujagimių mirčių, anksti pradėjus juos žindyti (per pirmą valandą po gimimo). Ar galite įsivaizduoti tą skirtumą, kuris būtų nelaimės atveju? Įsivaizduokite naujagimį, gimusį nesaugioje ir nešvarioje aplinkoje, kur nėra švaraus vandens, tinkamo maisto ir pastogės. Nenuspėjamos oro sąlygos, profesionalių medikų stoka ir priešlaikis gimimas dar labiau padidina riziką. Oda-oda kontaktas tuoj pat po gimimo ir žindymas per pirmą valandą po gimimo mažina mirtis nuo aktyviai saugo naujagimį, padeda išlaikyti tinkamą kūno temperatūrą. Tai taip pat apsaugo motiną nuo pogimdyminio kraujavimo ir visame pasaulyje išsaugo daugelio motinų gyvybes.

Nelaimių atvejais motinoms reikia aktyvios paramos tęsti ar atstatyti žindymą. Pasirengimas nelaimėms yra gyvybiškai svarbus. Remdami žindymą nesant nelaimėms, stipriname motinų gebėjimus susidoroti su neįprastinėmis sąlygomis.

Trys svarbūs tarptautiniai dokumentai, numatantys Kūdikių ir mažų vaikų maitinimą ekstremaliomis sąlygomis

Pasaulio kūdikių ir mažų vaikų mitybos strategijoje, parengtoje 2003 metais, nurodoma, kad:

“Kūdikiai ir maži vaikai yra tarp pačių labiausiai pažeidžiamų gamtos ar žmogaus sukeltų nelaimių aukų. Nutrauktas žindymas ir netinkamas papildomas maitinimas didna mitybos problemų, ligų ir mirčių riziką. Nekontroliuojamas pieno mišinių platinimas, pavyzdžiui pabėgėlių stovyklose, gali privesti prie ankstyvo ir bereikalingo žindymo nutraukimo. Didžiajai kūdikių daugumai dėmėsys turi būti sutelkiamas į žindymo apsaugą, skatinimą ir paramą, taip pat, užtikrinant saugų ir tinkamą papildomą maitinimą” (priimta 2002 metų Pasaulio Sveikatos Asamb;ėjoje).

Tarptautinis motinos pieno pakaitalų rinkodaros kodeksas, patvirtintas Pasaulio sveikatos Asamblėjoje 1961 metais ir visos jį sekančios rezoliucijos bendru vardu žinomos kaip Kodeksas, siekia apsaugoti motinas ir vaikais –žindomais ir nežindomais – besirūpinančius asmenis nuo vaikų maitinimo komercinės įtakos. Visi Kodekso reikalavimai taikomi ir nelaimių atvejais. Kodeksą papildanti Rezoliucija 47.5 (1994) ypatingai išryškina motinos pieno pakaitalų, buteliukų ir čiulptukų dovanojimą nelaimių atvejais.

Operatyvinis kūdikių ir mažų vaikų maitinimo nelaimių atvejų vadovas (2.1 versija, 2007m. vasario mėn.) nurodo pagrindines gaires kaip pasirengti nelaimėms ir į jas reaguoti. Šis dokumentas susietas su Kodeksu ir užtikrina, kad Kodekso reikalavimai nelaimių atvejais būtų vykdomi.

(World Health Organisation. Guiding principles for feeding infants and young children during emergencies. Geneva, 2004. http://whqlibdoc.who.int/hq/2004/9241546069.pdf)

Iššūkiai remiant ir saugant žindymą nelaimių atvejais

Mes žinome, kad nelaimių atvejais išsaugoti ar atstatyti žindymą yra gyvybiškai svarbu, tam yra remiantys politiniai dokumentai. Tačiau tikrasis iššūkis yra, užtikrinti, kad “tai veiktų”., t.y. realiai užtikinti veiksmus ir išteklius, kurie padėtų remti žindymą nelaimių atvejais. Pagalba nelaimės atveju bus veikiama paplitusios vaikų maitinimo praktikos, motinos ir vaiko mitybos būklės, prieinamų gamtos ir žmonių pagalbos išteklių.

Pagrindiniai iššūkiai, kad būtų užtikrintas saugus ir tinkamas kūdikių maitinimas nelaimių atvejais ir kad politika būtų įgyvendinta praktikoje, apima dažnai paplitusias klaidingas pažiūras, dirbtino maitinimo ir pieno mišinių dovanojimo riziką.

Dirbtinas maitinimas pavojingas visiems kūdikiams

Dirbtino maitinimas pavojingas visiems kūdikiams, net paveiktiems ŽIV. Dirbtinai maitinami kūdikiai turi būti ypatingai prižiūrimi ir tikrinama jūsų sveikata. Bet kurioje aplinkoje, kur vaikams duodamas dirbtinas maistas, reikia stiprios žindymo paramos, kad būtų apsaugotos žindančios motinos.

Dažniausiai pasitaikančios klaidingos nuostatos apie žindymą nelaimės atvejais

Mitas: Netinkamai besimaitinanti motina negali žindyti.

Faktai: Netinkamai/nepakankamai besimaitinanti motina gali žindyti. Kiek prastesnė motinos mityba labai mažai arba visai neturi įtakos pieno gamybai. Motina ir toliau gamina pieną, tik savo kūno atsargų sąskaita. Papildomo maisto ir skysčiu reikia tam, kad būtų papildyti pačios motinos rezervai. Gali prireikti mikroelementų papildų. Tačiau jai taip pat reikia paskatinimo ir paramos žindyti dažnai.

Sprendimas: Organizuokite gerą motinų maitinimą, remkite motinas ir leiskit joms maitinti vaikus.

Mitas: Dėl streso motina negali turėti pieno.

Faktai: Stresas nesustabdo pieno gamybos, bet gali laikinai sutrikdyti pieno tekėjimą. Žindančių motinų yra žemesnis streso hormonų lygis, nei nežindančių, tai reiškia, kad jos yra ramesnės.

Sprendimas: Sudarykite motinoms sąlygas, kur stresas jas pasiektų kuo mažiausiai – apsaugota teritorija, “Motinos ir vaiko” palapinė, kitų moterų parama, užtikrinkite, kad vaikai ir motinos būtų kartų, išgirskite motinų poreikius ir užtikrinkite, kad vaikas pakankamai žįstų ir užtikrintų pieno gamybą.

Mitas: Jei motina kartą nustojo žindyti, ji nebegali vėl pradė iš naujo.

Faktai: Motinos gali vėl pradėti žindyti (relaktuoti) – nėra laiko ir amžiaus ribojimo. Tam tikrose situacijose yra buvę atvejų, kai močiutės žindė savo anūkus.

Sprendimas: Pasiūlykite paramą židant ar relaktuojant.

WHO. Relactation. A review of experience and recommendations for practice. 1998. WHO/CHS/CAH/98.14 http://whqlibdoc.who.int/hq/1998/who_chs_cah_98.14.pdf

Mitas: Išprievartauta moteris nebegali žindyti.

Faktai: Prievartos patyrimas nesugadina motinos pieno ar gebėjimo žindyti.

Sprendimas: Visoms traumuotoms moterims reikalingas ypatingas dėmesys ir parama. Kai kuriose vietovėse yra tradicinės pagalbos priemonės, padedančios motinoms vėl gebėti žindyti vaiką. Žindymas kartais net gali padėti moteriai atsigauti po seksualinės traumos, tačiau visų pirma, reikia gerbti ir remti moters sprendimą.

Mitas: Motina, kuriai nustatytas ŽIV, neturi žindyti vaiko.

Faktas: Išimtinis žindymas per pirmuosius šešis kūdikio amžiaus mėnesius yra saugiausias maitinimo pasirinkimas ir suteikia daugiausiai galimybių ŽIV neturinčiam vaikui išgyventi, kai neįmanoma užtikrinti pilno, prieinamo, įperkamo, nuolatinio ir saugaus pakaitinio maitinimo – labai retai pasitaikančio nelaimių atvejais. Jei po šešto mėnesio toks pakaitinis maitinimas neįmanomas, žindymas ir tinkamas papildomas primaitinimas išlieka saugiausiu pasirinkimu.

(World Health Organization, et al. HIV and Infant Feeding: New evidence and programmatic experience. )

Pogimdyminio ŽIV perdavimo rizika dar labiau sumažėja, jei motina ir/ar vaikas gauna priešvirusinį gydymą. Mišrus maitinimas per pirmuosius šešis mėnesius (kombinuojant žindymą ir maitinimą dirbtiniai pieno mišiniais ar per anksti pradedant primaitinti papildomu maistu) yra labiausia rizikingas maitinimo būdas perduodant ŽIV ir kitų infekcijas dėl kitų priežasčių, pvz. viduriavimo.

Daugiau informacijos šia tema galite rasti interneto svetainėje: http://worldbreastfeedingweek.org/

Kai nėra žinoma dėl motinos ŽIV būklės, vaikų maitinimo rekomendacijos yra tos pačios, kaip ir plačiajai visuomenei, nepriklausomai nuo ŽIV paplitimo.

Sprendimas: Informacijos apie ŽIV ir vaikų mitybą nelaimių atvejais ieškokite

www.ennonline.net ir/ar www.waba.org.my

Komentarų nėra

Palikti atsiliepimą

€0.000 Prekių